เครื่องตีมีดกรีดยาง

MrLEDs.com จัดส่งเครื่องตีมีดพร้อมแนะนำการติดตั้งและสาธิตการใช้งาน ถึงที่ฟรี! ทั่วภาคใต้ (ยกเว้นสามจังหวัด ส่งมอบสินค้าให้ที่่อำเภอหาดใหญ่ Smile นะครับ)

 ภาคใต้เครื่องตีเหล็ก  ภาคใต้เครื่องตีมีด

ประโยชน์ของเครื่องตีเหล็กหรือฆ้อนลม (Air Hammer) ใช้งานไ้ด้หลายอย่างค่อนข้างเอนกประสงค์ เช่น การตีขึ้นรูป การเจาะ การโค้งงอ การตัด การตัด การบิด การสกัดชิ้นงาน ฯลฯ ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของนายช่างนั้นๆ ซึ่งมีหลายรุ่นให้เลือกใช้ตามความประสงค์ แต่นายช่างตีเหล็กส่วนใหญ่นิยมใช้ตีเหล็กที่หนาให้ได้ความบางและแต่งรูปร่างหรือขนาดตามต้องการซึ่งประหยัดเวลาและแรงงานในการทำขบวนการนี้ได้มากทีเดียว