มีดกรีดยางพารา hand made (มีดตี)

มีดกรีดยางพาราที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญ่นิยมใช้จะตีขึ้นรูปด้วย

 • เหล็กใบกบ
 • เหล็กก้านวาล์ว
 • เหล็กกล้า ไฮคาร์บอน
 • ฯลฯ

 

ใบมีดที่ตีขึ้นรูป พับ แต่ง ลับคมด้วยเหล็กเหล่านี้จะไม่เป็นสนิมทั้งก่อนและหลังการใช้งาน อีกทั้งมีความคมที่ดีกว่ามีดโรงงานโดยทั่วๆ ไป ซึ่งท่านสามารถทดลองและเปรียบเทียบด้วยตัวของท่านเอง

ข้อดีของมีด(ตี)กรีดยางพารา

 • ใบมีดไม่เป็นสนิม
 • ใบมีดสามารถลับได้ ไม่ต้องซื้อใบมีดบ่อยๆ และใบมีดสามารถใช้ได้ทั้งใบ
 • ลับครั้งเดียวกรีดได้จำนวนต้นมากกว่า
 • ได้ปริมาณน้ำยางมากกว่าเพราะความคมของใบมีดตัดท่อน้ำยางไม่ช้ำ
 • ผลิตได้จำนวนน้อยจึงสามารถควบคุมคุณภาพได้


การเลือกซื้อมีดกรีดยางพารา http://www.smarttapper.com

 • ใบมีดไม่หนาและบางจนเกินไป
 • ใบมีด ไม่แตกร้าวและมีความราบเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งใบ
 • สันคลองมีดเป็นแนวตรง
 • องศามีดเหมาะสมกับความหนาของเปลือกยางและพฤติกรรมการกรีดยางของท่าน
 • ด้ามมีน้ำหนักและกระชับมือ