หินลับมีดกรีดยางพารา

หินละเอียด/หินเนียน/หินตม/หินภูเขา/หินตัด คือซื่อที่ใช้เรียกหินลับคมมีดกรีดยางพาราซึ่งจะเรียกแตกต่างกันตามกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยางพารา หินชนิดจะต้องมีความละเอียด/ความหนาแน่นสูง ซึ่งมีหลายเกรด หินละเอียด/หินเนียน/หินตม/หินภูเขา/หินตัด ที่เหมาะสำหรับลับมีดกรีดยางพาราที่ตีขึ้นรูป ด้วยมือและใช้เหล็กใบกบหรือเหล็กก้านวาล์วทำใบมีด หินเหล่าจะต้องไม่อ่อนและไม่แข็งจนเกินไปเวลาลับจะมีโคลนตมเกิดขึ้น

การเลือกซื้อหินลับมีดกรีดยาง

  • รูปร่างหรือขนาดของหินได้สัดส่วนและสวยงาม
  • ความสม่ำเสมอของเนื้อหิน
  • ไม่มีสิ่งหรือเศษวัสดุื่อื่นเจือปน

กาใช้ หินละเอียด/หินเนียน/หินตม/หินภูเขา/หินตัด

  • ควรนำหินแช่น้ำก่อนและหลังการใช้งาน